Yritysten ja kotitalouksien lainahalut nousussa

Finanssialan pankkibarometri kertoo – yritysten ja kotitalouksien lainahalut nousussa Finanssialan pankkibarometrikysely IV/2017 on julkaistu. Sen mukaan sekä yritykset, että kotitaloudet kysyvät luottoa aiempaa vuotta enemmän. Pankinjohtajat ovat jälleen ilmoittaneet odotuksensa tulevalle jaksolle, Finanssialan julkaisemassa pankkibarometrissa. Pankinjohtajat arvioivat selkeällä enemmistöllä kotitalouksien luottohalujen nousevan, ilmenee marras-joulukuun vaihteessa tehdyssä kyselyssä. Lainapalveluiden tarjoamien vakuudettoman lainan kysynnän nähdään jatkuvan vuoden 2018 alussa huomattavasti aiempaa innokkaampana. Barometrin saldoluku on korkein, kahteenkymmeneen viime vuoteen verrattaessa, ollen 78. Yksikään kyselyyn vastaajista ei odota, että luotonkysynnässä tapahtuisi laimenemista. Erityisesti asunnon hankintaa varten hankittujen lainojen määrän oletetaan kasvavan. Myös yritysten odotetaan kysyvän luottoa aiempaa enemmän, etupäässä investointeja varten. Elina Salminen, joka työskentelee Finanssiala ry:n analyytikkona kertoo tiedotteessaan, että kotitalouksien sijoituskiinnostuminen on edelleen kasvussa. Hän toteaa, että suomalaiset kotitaloudet ovat kiinnostuneet erityisesti asuntosijoittamisesta, joko asuntorahastojen kautta hajautetusti tai sitten suoralla kaupalla. Viime vuosien olemattomat korkotulot ovat nostaneet asuntosijoittamisen kiinnostavuutta ja ko. Sijoittamisen on ajateltu asettuvat osake- ja korkosijoittamisen välimaastoon nimenomaan riskitasossa. Voidaan olettaa, että asuntosijoittamisen kiinnostuksen kasvulla on suora yhteys myös asuntoluottokannan kasvamiseen. Tiedotteesta on luettavissa myös, että yritykset tulevat kysymään luottoa viime vuotta enemmän. Yritysten tarpeena on investointien tekeminen ja näihin otettujen lainojen oletetaan kasvavan runsaasti. Kukaan kyselyyn vastanneista ei oleta, että yritysluottojen kysyntä hiipuu. Luottokysynnän saldoluku onkin kaikkien aikojen korkein. Finassiala ry:n julkaiseman pankkibarometri ilmestyy kolmen kuukauden välein. Se kertoo pankinjohtajien odotuksia sijoitusmuodoista ja niiden kehittymisestä, sekä luottokysynnästä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *